VIDEO  

Hjärtsvikt ur ett njurmedicinskt perspektiv

Är det möjligt att optimera hjärtsviktsbehandlingen och samtidigt bevara njurfunktionen? Ja, säger njurspecialisten Per Dahlberg, det handlar om att erbjuda en ”multifaktoriell behandling som bryter onda cirklar i det kardiorenala syndromet”. Här får du en uppdatering om njurens intima samspel med hjärtat och tips kring hur man balanserar läkemedelsbehandlingen för att skydda både hjärta och njurar.Medverkande: Per Dahlberg, Överläkare i njurmedicin vid specialistmedicinkliniken, Norra Älvsborgs länssjukhus.

SE2208104132

 

 

  PODD  

Vilken hänsyn måste tas till njuren vid behandling av HFrEF?

Hjärtat och njurarna har ett komplext samspel som kan påverka behandlingsvalen vid HFrEF? Hör kardiolog Charlotta Ljungman och njurläkare Per Dahlberg diskutera hur hjärtsviktspatienten ska hanteras ur ett njurmedicinskt perspektiv. Hur mycket får kreatininvärdet egentligen stiga och vad annat är viktigt att tänka på?Medverkande: Charlotta Ljungman, sviktspecialist och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Per Dahlberg, överläkare i njurmedicin vid specialistmedicinkliniken, Norra Älvsborgs länssjukhus.

SE2208240720
 

 

  PODD  

Hjärta och njure – den komplexa patienten

Ett eGFR under 30 är ofta ett exklusionskriterium i kliniska studier. Därför är evidensläget för behandlingen av dessa patienter väldigt lågt. Kardiolog Charlotta Ljungman och njurläkare Per Dahlberg lär oss mer om de mest komplexa hjärtsviktspatienterna med riktigt dålig njurfunktion i detta avsnitt. Hur lågt blodtryck kan vi acceptera och hur håller vi kontroll på elektrolyterna, när vi optimerar hjärtsviktsbehandlingen?Medverkande: Charlotta Ljungman, sviktspecialist och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Per Dahlberg, överläkare i njurmedicin vid specialistmedicinkliniken, Norra Älvsborgs länssjukhus.

SE2208240720

Få svar på dina frågor


Få det senaste inom din specialitet

Anmäl dig till våra digitala utskick.

 

Boka informationsmöte

Boka ett infomationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?

SE240610_11208201 (10 juni 2024)