Våra interaktiva utbildningar är utformade av experter som fiktiva patientfall och syftar till att ge fördjupade kunskaper inom hjärtsvikt, blodfettsrubbningar och kardiovaskulär prevention.

Genom att gå igenom de olika situationerna får du kvitto på din kunskap men också svar på frågeställningar och förhoppningsvis nya insikter.

Utbildningarna riktar sig främst till dig som är specialiserad inom kardiologi och/eller internmedicin.

Välkommen!


Systolisk hjärtsvikt med samsjuklighet diabetes - typfall

Hur optimerar man behandlingen av systolisk hjärtsvikt hos en patient med diabetes? Följ Anne 67 år, under två besök på hjärtmottagningen.

Fallet tar ca 5 minuter.

Författare: Lars Lund, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Lars är in internationellt framstående forskare inom behandling av hjärtsvikt med stort engagemang inom svikt, t.ex. inom styrelsen för Heart Failure Association inom ESC och RiksSvikt.

SE2311133204

Starta patientfallet


Patient med HFrEF NYHA III trots optimal behandling - typfall

Träffa Benjamin 72 år, som trots behandling med alla fyra rekommenderade basläkemedel vid HFrEF, är i NYHA III och behöver justering av sin behandling. Hur ska man tänka kring fortsatt behandling?

Fallet tar ca 5 minuter.

Författare: Lars Lund, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Lars är in internationellt framstående forskare inom behandling av hjärtsvikt med stort engagemang inom svikt, t.ex. inom styrelsen för Heart Failure Association inom ESC och RiksSvikt.

SE2311133201

Starta patientfallet


Lipidsänkning vid statinintolerans - typfall

Välkommen att följa den fiktiva patienten Marie under två besök på hjärtmottagningen, och få nya insikter kring hur man kan optimera lipidsänkningen när statinerna inte räcker till.

Fallet tar ca 5 minuter.

Författare: Mats Eriksson, professor och överläkare på Endokrinkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.

SE2311102520

Starta patientfallet


Lipidsänkning vid hög risk och låg följsamhet till behandling - typfall

Välkommen att följa den fiktiva patienten Olof under två besök på hjärtmottagningen, och få nya insikter kring hur man kan optimera behandling av diabetes och hyperlipidemi efter insättning av stent.

Fallet tar ca 5 minuter.

Författare: Mats Eriksson, professor och överläkare på Endokrinkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.

SE2311102519

Starta patientfallet

Få det senaste inom din specialitet

Anmäl dig till våra digitala utskick.

 

Boka informationsmöte

Boka ett infomationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?

 

SE2402095776 (9 februari 2024)