Under 2021 publicerades nya riktlinjer för behandling av hjärtsvikt från den Europeiska Kardiologföreningen, ESC. Nu pågår arbete i runt om i landet kring hur dessa riktlinjer ska implementeras i kliniken, något som kan vara utmanande och som kräver samarbete och eftertanke. Hör Edit Floderer, överläkare vid Centralssjukhuset i Karlstad berätta om hennes lärdomar kring implementering av riktlinjer för behandling av patienter med hjärtsvikt och nedsatt ejektionsfraktion i Värmland. Edit är kardiolog och klinisk fysiolog.


Betygsätt sidan
SE2205169719 (16 maj 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request