Se och lär av ledande experter

CardioCast On-Demand Videos. En del i Novartis digitala utbildningsplattform. Se och lär av våra främsta experter som utbildar, informerar och ger sin syn på intressanta och aktuella ämnen inom kardiologi. Du kan läsa mer om våra medverkande experter här.

 

 

Övergripande om hjärtsvikt - ur ett njurmedicinskt perspektiv

Uppdatera dig om njuren och ta del av hur en njurspecialist ser på behandling av hjärtsvikt. Njurspecialist Per Dahlberg, Överläkare i njurmedicin vid specialistmedicinkliniken, Norra Älvsborgslänssjukhus, beskriver hur njuren och hjärtat påverkar varandra och hur det, i sin tur, påverkar läkemedelsbehandlingen. SE2208104132

 
 

 

Behandling av avancerad hjärtsvikt – inklusive typfall

Lyssna till Oscar Braun, överläkare och docent vid Lunds universitet, för en övergripande beskrivning om diagnos och omhändertagande av avancerad hjärtsvikt. I ett fiktivt typfall exemplifieras när och hur vi ska agera då sjukdomen progredierar och läkemedelsbehandling inte längre är tillräcklig.SE2208313878

 
 

 

Implementering av ESC-HF 2021 guidelines på avdelning – inklusive typfall

Ta del av kliniska erfarenheter från att jobba enligt de nya de nya riktlinjerna för HFrEF, på avdelning. Genom ett typfall delar Charlotta Ljungman, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, med sig av sina erfarenheter. SE2208104123

 

 

Residual risk för kardiovaskulär sjukdom: inflammation & lipoproteiner

Inom prevention av kardiovaskulär sjukdom är inflammation och lipoproteiner just nu mycket omtalat då det kan bidra till en residual risk för kardiovaskulär sjukdom, d.v.s. en kvarstående risk efter att alla kända riskfaktorer är under kontroll. I denna video utvecklar Magnus Bäck, professor och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset, detta begrepp och förklarar sambanden närmare. SE2208240350

 
 

 

Take Aways från EAS 2022 med Jan Borén

Ta del av vad Jan Boren tar med sig hem från EAS kongressen 2022. SE2206085451

 
 

 

I ljuset av ESCs nya riktlinjer för hjärtsvikt – vad behöver vi göra annorlunda? Kan vi arbeta smartare på sjukhuset?

Under 2021 publicerades nya riktlinjer för behandling av hjärtsvikt från den Europeiska Kardiologföreningen, ESC. Nu pågår arbete i runt om i landet kring hur dessa riktlinjer ska implementeras i kliniken, något som kan vara utmanande och som kräver samarbete och eftertanke. Hör Edit Floderer, överläkare vid Centralssjukhuset i Karlstad berätta om hennes lärdomar kring implementering av riktlinjer för behandling av patienter med hjärtsvikt och nedsatt ejektionsfraktion i Värmland. Edit är kardiolog och klinisk fysiolog. SE2205169719

 

 

I ljuset av ESCs nya riktlinjer för hjärtsvikt – vad behöver vi göra annorlunda? Hur kan evidensen ge vägledning innan utskrivning?

Det har hänt mycket inom behandling av hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion de senaste åren och nya riktlinjer för hur detta ska gå till publicerades 2021 från den Europeiska Kardiologföreningen, ESC. I denna film pratar Anders Lundberg, specialistläkare vid Hudiksvalls sjukhus, om hur riktlinjerna har ändrats samt kort om vilken evidens som ligger bakom den ändrade strategin. Anders är specialist inom internmedicin och forskar inom hjärtsvikt. SE2205169719

 
 

 

Implementering av nya riktlinjer för behandling av HFrEF – erfarenheter och reflektioner

Hösten 2021 kom nya riktlinjer för behandling av HFrEF från ESC-HF som bl.a. förespråkar snabb läkemedelsinsättning och snabb uppföljning. I denna film får vi ta del av erfarenheter från Södersjukhuset av de första 9 månadernas arbete enligt dessa rekommendationer. Hör Patrik Lyngå, sviktsköterska och med. Dr, berätta och exemplifiera genom ett typfall vilka möjligheter det nya arbetssättet medför, men även vissa frågeställningar som dykt upp. SE2205169683

 
 

 

Lipoprotein (a): en oberoende riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom

Jan Borén är professor och prefekt vid institutionen för Medicin vid Göteborgs Universitet och läkare vid klinisk kemi på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hans forskningsområde är kardiovaskulär lipidmetabolism och behandling av dyslipidemier. Han har även förtroendeuppdrag som co-editor vid EAS, European Atherosclerosis Society. I denna film berättar Jan om Lp(a), en nyligen identifierad riskmarkör kopplad till förhöjd risk för kardiovaskulär sjukdom och aortastenos. Du får en samlad bild över aktuell status för Lp(a) som målvärde för lipidsänkning, bl.a. får du veta mer om vad Lp(a) är, dess patogenetiska mekanism, hur stor sänkning som behövs och hur expertisen runt om i världen uttrycker sig i frågan. SE2204257423

 

 

Hjärtsviktsdagvården vid Karolinska Universitetssjukhuset - en länk mellan akuten och mottagningen

Enligt de nya riktlinjerna från ESC-HF 2021 ska patienter med hjärtsvikt komma på återbesök 1-2 veckor efter utskrivning från sjukhus. Med redan långa väntetider kan detta vara en stor utmaning för en hjärtklinik att lösa. Vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har man etablerat en Hjärtsviktsdagvård, som är som ett mellanting mellan akuten och mottagningen. På detta sätt kan patienter skrivas ut tidigare, då det finna möjlighet att ta emot dem igen uppsatta tidsramar. På köpet har patienterna även blivit mer nöjda med den vård de får. I denna film berättar Magnus Nygren, BÖL vid Karolinska Sjukhuset, Huddinge, och ansvarig för dagvårdsverksamheten, om hur de jobbar på Hjärtsviktsdagvårdsavdelningen. Magnus är kardiolog och specialist inom hjärtsvikt. SE2204215764

 
 

 

Behandling av diabetesdyslipidemi

Patienter med diabetesdyslipidemi har dubbla riskfaktorer och en förhöjd risk för att drabbas av hjärtkärlhändelse eller död i tidig ålder. För att sänka denna risk måste såväl blodsocker som kolesterol hanteras och behandlas. I denna film berättar Åke Sjöholm, professor och överläkare vid Gävle sjukhus samt Högskolan i Gävle, om hur diabetesdyslipidemi bör utredas och behandlas. Åke är specialiserad inom internmedicin och diabetes. SE2204226443

 
 

 

Familjär hyperkolesterolemi (FH) patienter – var står vi idag och vad ser vi i framtiden?

FH är en genetiskt nedärvd sjukdom som ger kraftigt förhöjda LDL-nivåer och därmed en ökad risk att i ung ålder drabbas av kardiovaskulär händelse och död. I denna film får du ta del av det senaste inom behandling och utredning av FH och hur du som kliniker bör tänka när du träffar en patient som du misstänker kan ha FH. Föreläsaren inom detta område är Peter Benedek, endokrinolog och överläkare vid lasarettet i Nyköping samt ordförande i svenska lipidföreningen. Han ansvarar för utredning och kartläggning av FH i Sörmland och har disputerat på FH vid Karolinska Institutet. SE2204215642

 

 

Hur håller vi de trånga kärlen öppna längre?

I novemeber 2021 föreläste Annica Ravn-Fischer om ateroskleros och kranskärlsjukdom. SE2111043672

 
 

 

Vilken betydelse har exponeringen av högt LDL-kolesterol över tid?

Jan Borén, professor och prefekt vid institutionen för medicin vid Göteborgs universitet berättar om LDL-kolesterolets betydelse för utveckling av ateroskleros. SE2111161275

 
 

 

Polygenic risk scores – hur ska det användas?

Peter Benedek, endokrinolog och överläkare vid lasarettet i Nyköping samt ordförande i svenska lipidföreningen berättar om utvecklingen av polygenic risk scores som är ett aktuellt ämne inom forskningen idag. SE2209024961

 

Betygsätt sidan
SE2207164347 (16 juli 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request