Inom prevention av kardiovaskulär sjukdom är inflammation och lipoproteiner just nu mycket omtalat då det kan bidra till en residual risk för kardiovaskulär sjukdom, d.v.s. en kvarstående risk efter att alla kända riskfaktorer är under kontroll. I denna video utvecklar Magnus Bäck, professor och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset, detta begrepp och förklarar sambanden närmare. 

 

Betygsätt sidan
SE2208240350 (24 augusti 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request