Fördjupa dig inom patientföljsamhet och ta del av tips från kollegor inom kardiologi hur de samarbetar med andra vårdgivare och patienterna för att öka patienternas följsamhet till ordinerad behandlingsregim.

Fler Temaområden hittar du i undermenyn. Vill du veta mer om experterna som medverkar kan du läsa mer här.

 

Podcastavsnitt

 
 

Hur skapar vi förutsättningar för bättre patientföljsamhet genom samarbete mellan olika vårdgivare?

I sin resa genom vården träffar patienten flera olika vårdgivare med olika roller. I detta avsnitt får vi ta del av Annika Ravn-Fischers, kardiolog och överläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset, och Patrik Lyngås, sviktsköterska och med. Dr Södersjukhuset, tankar kring hur samarbetet vårdgivare emellan kan utvecklas för att öka patientens följsamhet till ordinerad behandling.

 
 

Hur kan vi i patientsamtalet lägga grunden för positiva beteendeförändringar?

Kan vi göra målvärden motiverande för patienten? Och hur pratar man om svåra saker som alkoholkonsumtion och övervikt? Om dessa frågor och med fokus på patientsamtalet diskuterar Annika Ravn-Fischer, kardiolog och överläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset, och Patrik Lyngå, sviktsköterska och med. Dr Södersjukhuset i detta avsnitt av Hjärtsnack. 

 
 

Erfarenheter från beteendepsykologin och hjärtsviktsvården, vad kan vi lära av varandra?

Kan moderna begrepp inom beteendepsykologin, som nudging, förbättra följsamheten till behandling av hjärtkärlsjukdom? Hör sviktsköterska och med. dr Patrik Lyngå, Södersjukhuset, och psykolog och nudingexpert Niklas Laninge diskutera hur man tillsammans med patienterna skapar möjligheter för en beteendeförändring som också förbättrar följsamheten. 

 
 

Hur förbättrar vi följsamhet vid sekundär prevention? Tankar och erfarenheter från VGR

Vems ansvar är det att följsamheten till behandling successivt försämras hos patienter redan något år efter en hjärtkärlhändelse? Hör kardiolog och överläkare Annika Ravn-Fischer, Sahlgrenska universitetssjukhuset, beskriva några olika framgångsfaktorer för förbättrad följsamhet, där samarbetet mellan specialistklinik och primärvård, samt i slutändan dialogen med patienten kommer i fokus.

 
 

Hur ökar vi följsamheten till läkemedelsbehandling?

”Det är bara ungefär hälften av alla patienter som tar sina läkemedel på rätt sätt”. Hör Björn Wettermark, professor i Läkemedelsepidemiologi vid Uppsala universitet, resonera kring varför följsamheten till ordinerad behandling är så låg, vilka konsekvenser det leder till, hur vi redan idag kan tackla problemet och hur vi genom ökad patientcentrering kan minska dess omfattning.

 

Betygsätt sidan
SE2209268490 (26 september 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request