I samarbete med kardiologer väljer vi ut viktiga frågeställningar inom hjärt-kärlsjukvården i Sverige. Kardiologerna vrider och vänder på frågorna tillsammans med inbjudna experter. De delar erfarenheter med varandra och dig.

Välkommen att ta del av samtalen på det sätt som passar dig bäst – genom podcast, video eller webbinarier.

Läs mer om medverkande experter, klicka här.


Photo of hands typing on laptop keyboard

 

  ÖREBRO  

När hjärtat sviker - Sjuksköterskenätverksmöte

Datum & Tid: 23 maj kl. 08:30-15:30 I Plats: Conventum, Olof Palmes Torg 1. 

Anmäl dig här


Illustration Interaktiva utbildningar

 

  NYHET PÅ NORDIC CARDIOCAST  

Interaktiva utbildningar

Testa dina kunskaper och få nya kliniska insikter genom våra typfall. Dessa är utformade av experter och erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att uppdatera kunskaperna inom hjärt-kärlområdet.

Ta mig till typfallen


Hur påverkar de nya rekommendationerna från ESC vid hjärtsvikt, den svenska sjukvården?

Två år efter att ESC guidelines förändrade synen på hjärtsviktsbehandling både nationellt och internationellt kommer ESC med några nya rekommendationer. Tillägget görs på grund av ny evidens som tillkommit sedan riktlinjerna publicerades. Vilka är våra erfarenheter efter riktlinjerna 2021 och behöver vi tänka annorlunda nu?

Läs mer


Modern hjärtsviktsbehandling

Här lyfts frågor som du som kliniker kan ställas inför vid behandling av hjärtsvikt. Låt dig inspireras av kollegors erfarneheter, lyssna t.ex. när gästmoderator Charlotta Ljungman, sviktspecialist vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samtalar med inbjudna experter.

Läs mer


Erfarenhetsutbyte om patientföljsamhet

Fördjupa dig och ta del av tips från kollegor inom kardiologi hur de samarbetar med andra vårdgivare och patienterna för att öka patienternas följsamhet till ordinerad behandlingsregim.

Läs mer


Aktuellt inom kardiovaskulär prevention

Kardiovaskulär sjukdom och hur vi förhindrar denna är ett område ständigt under utveckling. Under denna rubrik får du veta mer om hur experterna ser på framtiden för kardiovaskulär prevention och vad vi kan göra här och nu.

Läs mer


Koll på lipider

Blodfettsrubbningar är en riskfaktor vid hjärt-kärlsjukdomar. Men hur bör vi hantera lipider och hur når vi satta målvärden? Hur ger vi patienterna de bästa förutsättningarna långsiktigt? Fördjupa dig i samtalen med experter inom området.

Läs mer


ECS-HF 2021 guidelines i praktiken

Ta del av hur sviktexperter tolkar de europeiska riktlinjerna för hjärtsviktsbehandling och hur de kan implementeras i praktiken. 

Läs mer

 

Få det senaste inom din specialitet

Anmäl dig till våra digitala utskick.

 

Boka informationsmöte

Boka ett infomationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?

 

SE2402095776 (9 februari 2024)