Här kan du läsa mer om de experter som medverkat i våra podcasts, On-Demand Videos och kommande webbinar. 

Charlotta Ljungman är sviktspecialist och överläkare inom kardiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Hon är engagerad inom hjärtsviktsforskning, medlem i Riksscikts styrgrupp och medlem av Nationell Arbetsgrupp Hjärtsvikt inom Kunskapssytrningen.

 

Per Dahlberg, överläkare i njurmedicin, Specialistmedicinkliniken, NU-sjukvården, Trollhättan. Specialist i invärtesmedicin och medicinska njursjukdomar. Engagerad i att utbilda om njursjukdom. Läroboksförfattare och undervisar sjuksköterskestudenter. Föreläser om njursjukdom för läkare och sjuksköterskor. 

 

Oscar Braun är överläkare i kardiologi vid Skånes Universitetssjukhus i Lund samt docent i kardiologi vid Lunds universitet. Hans kliniska och vetenskapliga fokus är utredning och behandling av avancerad hjärtsvikt inklusive behandling med mekaniska pumpstöd och hjärttransplantation. 

Magnus Bäck är professor i kardiologi på Karolinska Institutet och överläkare inom Medicinsk Enhet Kardiologi på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Magnus har en translationell forskning om kardiovaskulära riskfaktorer och sjukdomsmekanismer med fokus på lipider och inflammation. Han är engagerad i European Society of Cardiology som chefredaktör för European Heart Journal Open.

 

Göran K Hansson, professor i kardiovaskulär forskning vid Karolinska Institutet, upptäckte redan 1985 kopplingen mellan inflammatoriska processer och bildandet av ateroskleros. Hans artikel ”Inflammation, atherosclerosis and coronary artery disease” (N Engl J Med 2005) är en av Sveriges mest citerade vetenskapliga artiklar. Han är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och Academia Europaea, och har varit Vetenskapsakademiens ständiga sekreterare, vice ordförande i Nobelstiftelsens styrelse, samt ordförande för Nobelkommittén för fysiologi eller medicin.

 

Marc Dweck is professor and the Chair of Clinical Cardiology at the University of Edinburgh, British Heart Foundation Intermediate Clinical Research Fellow and a consultant cardiologist at the University of Edinburgh. He is a board member of the European Association of Cardiovascular Imaging. His research program is centered around the use of multi-modality imaging (echocardiography, CT, CMR, PET) to improve our understanding of cardiovascular pathophysiology. One area of particular focus is coronary atherosclerosis and the factors associated with plaque rupture.

Anders Lundberg, ST-läkarchef, medicinkliniken Hudiksvall. Doktorand i hjärtsviktsdiagnostik vid Karolinska Institutet.

 

Lars Lund är professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Lars är in internationellt framstående forskare inom behandling av hjärtsvikt med stort engagemang inom svikt, t.ex. inom styrelsen för Heart Failure Association inom ESC och RiksSvikt.

 

Edit Floderer är överläkare vid Centralsjukhuset i Karlstad inom Hjärt- och akutmedicin. Hon är även medlem i terapigruppen Hjärta-kärl i region Värmland.  

Magnus Nygren är kardiolog, specialist inom hjärtsvikt och ansvarig läkare för dagvårdsverksamheten (HDA) vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

 

Patrik Lyngå, med dr, Södersjukhuset i Stockholm, arbetar som specialistsköterska inom hjärtsvikt. Han forskar, arbetar kliniskt samt undervisar på sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska Institutet. Patrik har under flera år engagerat sig på regional nivå inom kardiologi i Stockholm.

 

Annica Ravn-Fischer är docent och överläkare i kardiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon är styrelsemedlem i RIKS-HIA, Svenska Kardiologföreningen och ordförande i utbildningsutskottet i kardiologi.

Jan Borén är professor och prefekt vid institutionen för medicin vid Göteborgs Universitet och läkare vid klinisk kemi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hans forskningsområde är kardiovaskulär lipidmetabolism och behandling av dyslipidemier. Han har förtroendeuppdrag som co-editor vid EAS, European Atherosclerosis Society. 

 

Åke Sjöholm är professor och överläkare med specialisering inom internmedicin och diabetes. Han arbetar vid Gävle sjukhus samt Högskolan i Gävle. Han har bl.a. författat ett flertal behandlingsrekommendationer på Internetmedicin samt publicerat ca 150 vetenskapliga artiklar inom diabetologi. internmedicin och diabetes.

 

Peter Benedek, PhD, endokrinolog och överläkare vid lasarettet i Nyköping. Ansvarar för kartläggningen av familjär hyperkolesterolemi i Sörmland. Har disputerat vid Karolinska Institutet inom området. Peter är ordförande i den Svenska Lipidföreningen.

Mats Eriksson är professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Han forskar sedan 40 år tillbaka inom kolesterol och är grundare av patientföreningen för patienter med familjär hyperkolesterolemi.

 

Björn Wettermark är professor i farmakoepidemiologi vid institutionen för farmaci på Uppsala universitet. Hans forskningsområde är kring olika aspekter av läkemedelsanvändning och interventioner för bättre läkemedelsanvändning.

 

Björn Kornhall är överläkare i kardiologi vid sektionen för hjärtsvikt och klaffsjukdom vid Skånes Universitetssjukhus i Lund. Han är medlem i region Skånes terapigrupp för hjärta/kärl och den nationella arbetsgruppen för hjärtsvikt vid Nationellt system för kunskapsstyrning.

Kausik K Ray, professor Imperial College London.

 

Emil Hagström, kardiolog, docent och överläkare inom kardiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala, ordförande SEPHIAs arbetsgrupp.

 

Elena Osto, assoc. professor och kardiolog vid University Hospital of Zürich, Schweiz, Nucleus Member of the ESC Working Group Atherosclerosis and Vascular Biology.

David Erlinge, professor i kardiologi och överläkare i vid Lunds Universitet.

       

 

SE2209025014 (2 september 2022)