Data från olika studier kan ha olika betydelse i det kliniska arbetet och vid val av behandling. Ta del av resultat från registerstudier gällande behandling av HFrEF. Diskutera hur dessa kan tolkas och sättas i relation till data från randomiserade kontrollerade kliniska studier.


 
  VIDEO  

Real World Evidence – erfarenhet från svenska hjärtsviktspatienter

Ta del av de viktigaste skillnaderna mellan randomiserade kliniska studier och register studier samt ett exempel på hur en svensk registerstudie med sakubitril/valsartan kan supportera resultat från randomiserade studier.

Föreläsare: Oskar Käck, medical lead, Novartis.

 

 

Få det senaste inom din specialitet

Anmäl dig till våra digitala utskick.

 

Boka informationsmöte

Boka ett infomationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?

 

SE2301137670 (13 januari 2023)