Kardiovaskulär sjukdom och hur vi kan förhindra den är ett område under ständig utveckling. Hur ser experterna på framtiden för kardiovaskulär prevention och vad vi kan göra här och nu? Låt dig inspireras och bli en del av samtalet så som det passar dig – genom podcast, webbinarier eller video.

Läs mer om medverkande experter, klicka här.


Könsskillnader inom kardiovaskulär prevention

Att det finns könsskillnader vid risk att drabbas av kardiovaskulär sjukdom är välkänt sedan 90-talet. Få en uppdatering om läget idag, vad säger aktuell forskning och vilka implikationer kan det ha för det kliniska arbetet.


 
  VIDEO  

Senaste rön om könsskillnader vid kardiovaskulär sjukdom

Magnus sammanfattar situationen idag och delar aktuell forskning om könsskillnader vid risk för kardiovaskulär sjukdom.

Medverkande: Magnus Bäck, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och Elena Osto, assoc. professor och kardiolog vid University Hospital of Zürich, Schweiz, Nucleus Member of the ESC Working Group Atherosclerosis and Vascular Biology.SE2302108912

 
  PODD  

Könsskillnader inom kardiovaskulär prevention – vad beror de på?

Har du koll på hur stora könsskillnaderna är mellan kvinnor och män avseende risken för hjärtkärlsjukdom? Och varför svarar kvinnor och män olika på samma behandling? I detta avsnitt diskuterar Magnus Bäck och Elena Osto frågeställningarna och hur vi kan tänka framåt.

Medverkande: Magnus Bäck, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och Elena Osto, assoc. professor och kardiolog vid University Hospital of Zürich, Schweiz, Nucleus Member of the ESC Working Group Atherosclerosis and Vascular Biology.SE2303272889

Aterosklerotisk regression – har det klinisk betydelse?

Forskning visar att de aterosklerotiska placken kan återbildas i kärlen. Men i vilken omfattning sker detta och har det klinisk betydelse? Ta del av den senaste forskningen inom området och hur de nya rönen kan komma att påverka det kliniska arbetet.


 
  VIDEO  

Aterosklerotisk regression

Magnus sammanfattar den senaste forskningen kring återbildning av aterosklerotiska plack i kärl och diskuterar omfattning av detta samt dess kliniska betydelse.

Medverkande: Magnus Bäck, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och Elena Osto, assoc. professor och kardiolog vid University Hospital of Zürich, Schweiz, Nucleus Member of the ESC Working Group Atherosclerosis and Vascular Biology.SE2302108900

 
  PODD  

Aterosklerotisk regression – är det ens möjligt?

Kan man förutsäga hjärtinfarkt genom att studera plackmorfologin? Ja, nya imagingtekniker ger oss allt större möjligheter att följa aterosklerosutvecklingen och effekten av olika behandlingar. Hör hur nya behandlingsmetoder gör det möjligt att inte bara bromsa den aterosklerotiska utvecklingen, utan att faktiskt få placken att tillbakabildas. 

Medverkande: Magnus Bäck, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och David Erlinge, professor i kardiologi och överläkare i vid Lunds Universitet.SE2303241957

  INTERVJU  

Regression av plack och könsskillnader inom kardiovaskulär prevention

Två heta ämnen inom kardiovaskulär medicin, men också väsensskilda sinsemellan. Vilka insikter och lärdomar om plackregression och könsskillnader kan vi dra, och vilka är beröringspunkterna? Magnus Bäcks stora intresse för kardiovaskulär sjukdom spänner brett och han borrar sig gärna djupt ner i frågeställningarna.

Medverkande: Magnus Bäck, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Läs mer här


 
  PODD  

Rätt behandling till rätt patient – fokus på lipiderna

”Så länge vi kontrollerar LDL-C bryr sig naturen inte om på vilket sätt vi gör det.” Hör en av Europas främsta ateroskleros-experter samtala om hur vi på bästa sätt utnyttjar hela behandlingsarsenalen för att erbjuda patienter med hög kardiovaskulär risk en individanpassad och målinriktad lipidbehandling.

Medverkande: Linda Mellbin, docent och Patientflödeschef kranskärlssjukdom vid Karolinska Universitetssjukhuset och professor Kausik K Ray, Imperial College London.


 

 

  VIDEO  

Sekundärprevention – övergripande om riktlinjer och behandling, typfall

Nationella riktlinjer för sekundärprevention ger tydliga direktiv hur patienter ska behandlas sekundärpreventivt för att sänka risken för kardiovaskulär händelse. I denna video konkretiseras riktlinjerna i ett fiktivt typfall, ta del av resonemang kring behandling och omhändertagande. Sammanfattning av vilka behandlingar som finns att tillgå när statinerna inte räcker hela vägen.Medverkande: Linda Melbin, docent och patientflödeschef kranskärlssjukdom vid Karolinska Universitetssjukhuset.
SE2208103989

 

 

 

  PODD  

Kardiovaskulär prevention – hur får vi det att fungera i praktiken?

Hur kan vi genom kunskapsstyrning och med hjälp av SWEDEHEARTs register SEPHIA och kvalitetsindex skapa en mer jämlik vård, och samtidigt få stöd i det kliniska arbetet. Hör Linda Mellbin samtala med Emil Hagström om detta aktuella ämne.Medverkande: Linda Melbin, docent och patientflödeschef kranskärlssjukdom vid Karolinska Universitetssjukhuset och Emil Hagström, docent och överläkare i kardiologi.
SE2208250948

 

 

 

 

  PODD  

Residual risk för kardiovaskulär sjukdom: inflammation

I detta avsnitt av Hjärtsnack låter vi Magnus Bäck, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, leda samtalet tillsammans med professor Göran K Hansson, Karolinska Institutet. Ta del av när två av Sveriges främsta experter inom ämnet samtalar om hur den inflammatoriska processen påverkar ateroskleros och kardiovaskulärsjukdom. Från de tidiga, grundläggande upptäckterna av Göran K Hansson, till de senaste framstegen och hur detta kan påverka framtida behandling.Medverkande: Magnus Bäck, professor och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset och Göran K Hansson, professor vid Karolinska Institutet.
SE2208103989

 

 

 

  PODD  

Möjligheterna med kardiovaskulär bilddiagnostik (cardiovascular imaging) för att uppskatta och hantera risk för kardiovaskulär sjukdom

I detta podavsnitt möter gästmoderator Magnus Bäck, professor och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, en inbjuden expert inom cardiovascular imaging, Mark Dweck, professor vid University of Edinburgh, för att diskutera framtiden inom detta område. Hur det kan användas för att kontrollera risk för kardiovaskulär sjukdom, följa upp behandling samt se kopplingen mellan residual risk och lipoproteiner. Avsnittet är på engelska.Medverkande: Magnus Bäck, professor och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset och Mark Dweck, professor vid University of Edinburgh.
SE2208250948

 

 

 

 

  VIDEO  

Polygenic risk scores – hur ska det användas?

Peter Benedek, endokrinolog och överläkare vid lasarettet i Nyköping samt ordförande i svenska lipidföreningen berättar om utvecklingen av polygenic risk scores som är ett aktuellt ämne inom forskningen idag.Medverkande: Peter Benedek, PhD, endokrinolog och överläkare vid lasarettet i Nyköping.
SE2209024961
 

Få det senaste inom din specialitet

Anmäl dig till våra digitala utskick.

 

Boka informationsmöte

Boka ett infomationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?

SE2303219756 (21 mars 2023)