FH är en genetiskt nedärvd sjukdom som ger kraftigt förhöjda LDL-nivåer och därmed en ökad risk att i ung ålder drabbas av kardiovaskulär händelse och död. I denna film får du ta del av det senaste inom behandling och utredning av FH och hur du som kliniker bör tänka när du träffar en patient som du misstänker kan ha FH. Föreläsaren inom detta område är Peter Benedek, endokrinolog och överläkare vid lasarettet i Nyköping samt ordförande i svenska lipidföreningen. Han ansvarar för utredning och kartläggning av FH i Sörmland och har disputerat på FH vid Karolinska Institutet. 


Betygsätt sidan
SE2204215642 (21 april 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request