Hösten 2021 kom nya riktlinjer för behandling av HFrEF från ESC-HF som bl.a. förespråkar snabb läkemedelsinsättning och snabb uppföljning. I denna film får vi ta del av erfarenheter från Södersjukhuset av de första 9 månadernas arbete enligt dessa rekommendationer. Hör Patrik Lyngå, sviktsköterska och med. Dr, berätta och exemplifiera genom ett typfall vilka möjligheter det nya arbetssättet medför, men även vissa frågeställningar som dykt upp.   


Betyg: 5 (1 vote)
SE2205169683 (16 maj 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request