Kardiovaskulär sjukdom och hur vi förhindrar denna är ett område ständigt under utveckling. Under denna rubrik får du veta mer om hur experterna ser på framtiden för kardiovaskulär prevention och vad vi kan göra här och nu.

Fler Temaområden hittar du i undermenyn. Vill du veta mer om experterna som medverkar kan du läsa mer här.

 

Podcastavsnitt

 
 

Varför är det så svårt att nå målvärdena för LDL-kolesterol?

I Sverige är vi bra på hjärtinfarktvård, men när det kommer till att långsiktigt nå behandlingsmålen för LDL finns det mer att göra. Hör Peter Benedek, endokrinolog och överläkare vid lasarettet i Nyköping, ge en aktuell lägesrapport och varför många av oss upplever att det är svårt att nå de nya rekommenderade målnivåerna för högriskpatienter.

 
 

Dagens syn på behandling av blodfettsrubbningar

ESC/EAS målvärde för LDL och patienter med mycket hög risk för hjärtkärlsjukdom (<1,4 mmol/L), kan inte nås utan tillägg till statinbehandling. Det menar Mats Eriksson, professor och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Hör Mats beskriva den senaste kunskapen kring hyperlipidemi och vilka behandlingsmöjligheter vi har idag.

 

 

 

On-demand videos

 
 

Residual risk för kardiovaskulär sjukdom: inflammation & lipoproteiner

Inom prevention av kardiovaskulär sjukdom är inflammation och lipoproteiner just nu mycket omtalade då de kan bidra till en residual risk för kardiovaskulär sjukdom, d.v.s. en kvarstående risk efter att alla kända riskfaktorer är under kontroll. I denna video utvecklar Magnus Bäck, professor och ÖL på Karolinska Sjukhuset, detta begrepp och förklarar sambanden närmare. 

 
 

Take Aways från EAS 2022 med Jan Borén

Ta del av vad Jan Boren tar med sig hem från EAS kongressen 2022.

 
 

Lipoprotein (a): en oberoende riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom

I denna film berättar Jan om Lp(a), en nyligen identifierad riskmarkör kopplad till förhöjd risk för kardiovaskulär sjukdom och aortastenos. Du får en samlad bild över aktuell status för Lp(a) som målvärde för lipidsänkning, bl.a. får du veta mer om vad Lp(a) är, dess patogenetiska mekanism, hur stor sänkning som behövs och hur expertisen runt om i världen uttrycker sig i frågan.  

 
 

Behandling av diabetesdyslipidemi

Patienter med diabetesdyslipidemi har dubbla riskfaktorer och en förhöjd risk för att drabbas av hjärtkärlhändelse eller död i tidig ålder. För att sänka denna risk måste såväl blodsocker som kolesterol hanteras och behandlas. I denna film berättar Åke Sjöholm, professor och överläkare vid Gävle sjukhus samt Högskolan i Gävle, om hur diabetesdyslipidemi bör utredas och behandlas. 

 
 

Familjär hyperkolesterolemi (FH) patienter – var står vi idag och vad ser vi i framtiden?

Ta del av det senaste inom behandling och utredning av FH och hur du som kliniker bör tänka när du träffar en patient som du misstänker kan ha FH. Föreläsaren inom detta område är Peter Benedek, endokrinolog och överläkare vid lasarettet i Nyköping samt ordförande i svenska lipidföreningen.

 
 

Hur håller vi de trånga kärlen öppna längre?

I denna video ger Annica Ravn-Fischer, kardiolog och överläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset, en kort sammanfattning av vilka de främsta åtgärderna är för att hålla kranskärlen fria från atersoklerotiska plack. 

 
 

Vilken betydelse har exponeringen av högt LDL-kolesterol över tid?

”Kolesterolsänkning handlar mer om hur mycket och hur länge än på vilket sätt”. Ta del av av Jan Boréns, professor och prefekt, Göteborgs universitet, tankar om LDL-kolesterolets betydelse för utveckling av ateroskleros och hur man ska tänka kring behandling av LDL-kolesterol.

 
 

Polygenic risk scores - hur ska det användas?

Peter Benedek, endokrinolog och överläkare vid lasarettet i Nyköping samt ordförande i svenska lipidföreningen, berättar om utvecklingen av polygenic risk scores och hur de kan användas. 

 

SE2209268490 (26 september 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request