Det är snart ett år sedan de nya riktlinjerna från ESC-HF för behandling av kronisk hjärtsvikt kom och de är fortfarande ett omdiskuterat ämne. Ta del av hur sviktexperter tolkar dessa och hur de kan implementeras i praktiken. 

Fler Temaområden hittar du i undermenyn. Vill du veta mer om experterna som medverkar kan du läsa mer här.

 

Podcastavsnitt

 
 

Hjärtsviktsbehandling, var står vi idag?

Hör professor Lars Lund, Karolinska institutet, beskriva de senaste årens framsteg inom hjärtsviktsbehandling och sätta dem i perspektiv till ESC-HF 2021 riktlinjer. Följ med på en spännande resa från hjärtsviktsbehandlingens första stapplande steg på sextiotalet fram till var vi står idag.

 
 

Hjärtsviktsbehandling, var står vi idag? Del 2

Med ESC-HF 2021 riktlinjer står vi inför ett fundamentalt skifte i hjärtsviktsbehandlingen, menar professor Lars Lund, Karolinska institutet. Enligt riktlinjerna ska alla patienter med HFrEF så snart som möjligt behandlas med 4 kategorier av läkemedel. Hör Lars förklara varför det är så viktigt att detta implementeras på kliniken och hur det kan gå till i praktiken.

 

 

 

 

 

On-demand videos

 
 

Implementering av ESC-HF 2021 guidelines på avdelning - typfall

Ta del av kliniska erfarenheter från att jobba enligt de nya de nya riktlinjerna för HFrEF, på avdelning. Genom ett typfall delar Charlotta Ljungman, ÖL vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, med sig av sina erfarenheter. 

 
 

Implementering av nya riktlinjer för behandling av HFrEF – erfarenheter och reflektioner (inklusive typfall)

Hör Patrik Lyngå, sviktsköterska och med. Dr, berätta och exemplifiera genom ett typfall vilka möjligheter det nya arbetssättet enligt ESC-HF 2021 riktlinjer medför, men även vissa frågeställningar som dykt upp.

 
 

Hjärtsviktsdagvården vid Karolinska Universitetssjukhuset - en länk mellan akuten och mottagningen 

Hur kan vi möta ESC-HF 2021 riktlinjerna om att återbesök 1–2 veckor efter utskrivning. Vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, har Hjärtsviktsdagvården (HDA) varit lösningen. Vidare har patientnöjdheten ökat. Hör Magnus Nygren, BÖL och ansvarig för HDA, berätta mer.  

 
 

I ljuset av ESCs nya riktlinjer för hjärtsvikt – vad behöver vi göra annorlunda? Kan vi arbeta smartare på sjukhuset?

Under 2021 publicerades ESC-HF nya riktlinjer för behandling av hjärtsvikt. Nu pågår arbete i runt om i landet kring hur dessa riktlinjer ska implementeras i kliniken, något som kan vara utmanande och som kräver samarbete och eftertanke. Hör Edit Floderer, överläkare inom kardiologi, vid Centralsjukhuset i Karlstad berätta om hennes lärdomar kring implementering av riktlinjer för behandling av patienter med HFrEF i Värmland. 

 
 

I ljuset av ESCs nya riktlinjer för hjärtsvikt – vad behöver vi göra annorlunda? Hur kan evidensen ge vägledning innan utskrivning?

Det har hänt mycket inom behandling av HFrEF de senaste åren och nya riktlinjer för hur detta ska gå till publicerades 2021 från den ESC-HF. I denna film pratar Anders Lundberg, specialistläkare vid Hudiksvalls sjukhus, om hur riktlinjerna har ändrats samt kort om vilken evidens som ligger bakom den ändrade strategin. Anders är specialist inom internmedicin och forskar inom hjärtsvikt.

 

Betygsätt sidan
SE2209268490 (26 september 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request