Våra interaktiva utbildningar är utformade av experter och syftar till för att ge fördjupade kunskaper inom hjärtsvikt, blodfettsrubbningar och kardiovaskulär prevention.

Genom att gå igenom de olika situationerna får du kvitto på din kunskap men också svar på frågeställningar och förhoppningsvis nya insikter.

Utbildningarna riktar sig främst till dig som är specialiserad inom kardiologi och/eller internmedicin.

Välkommen!


Systolisk hjärtsvikt med samsjuklighet diabetes

Hur optimerar man behandlingen av systolisk hjärtsvikt hos en patient med diabetes? Följ Anne 67 år, under två besök på hjärtmottagningen.

Fallet tar ca 5 minuter.

Författare: Lars Lund, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Lars är in internationellt framstående forskare inom behandling av hjärtsvikt med stort engagemang inom svikt, t.ex. inom styrelsen för Heart Failure Association inom ESC och RiksSvikt.

SE2311133204

Välj


Patient med HFrEF NYHA III trots optimal behandling

Träffa Benjamin 72 år, som trots behandling med alla fyra rekommenderade basläkemedel vid HFrEF, är i NYHA III och behöver justering av sin behandling. Hur ska man tänka kring fortsatt behandling?

Fallet tar ca 5 minuter.

Författare: Lars Lund, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Lars är in internationellt framstående forskare inom behandling av hjärtsvikt med stort engagemang inom svikt, t.ex. inom styrelsen för Heart Failure Association inom ESC och RiksSvikt.

SE2311133201

Välj


Lipidsänkning vid statinintolerans

Välkommen att följa den fiktiva patienten Marie under två besök på hjärtmottagningen, och få nya insikter kring hur man kan optimera lipidsänkningen när statinerna inte räcker till.

Fallet tar ca 5 minuter.

Författare: Mats Eriksson, professor och överläkare på Endokrinkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.

SE2311102520

Välj


Lipidsänkning vid hög risk och låg följsamhet till behandling

Välkommen att följa den fiktiva patienten Olof under två besök på hjärtmottagningen, och få nya insikter kring hur man kan optimera behandling av diabetes och hyperlipidemi efter insättning av stent.

Fallet tar ca 5 minuter.

Författare: Mats Eriksson, professor och överläkare på Endokrinkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.

SE2311102519

Välj

 

SE2402095776 (9 februari 2024)