Hospitalisation rates in RAASi-naïve HFrEF patients

The aim of the Houchen et al. study was to compare real-world outcomes of ENTRESTO vs. angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEi) or angiotensin receptor blocker (ARB) therapy, in RAASi-naïve patients with HF and reduced ejection fraction (HFrEF). The outcomes showed that fewer patients with HFrEF initiating treatment with sacubitril/valsartan were re-hospitalised compared with patients treated with ACEi/ARB.1

 

This retrospective cohort study included de-identified data on RAASi-naïve patients in US with HFrEF (left ventricular ejection fraction ≤ 40%), who had newly initiated Entresto® or ACEi/ARB.1 New sacubitril/valsartan users were propensity score matched 1:2 with new ACEi/ARB users, by pre-selected characteristics using a greedy many-to-one algorithm to account for potential bias and confounding.

The primary endpoint was the rate of HF hospitalisations for both new sacubitril/valsartan users and new ACEi/ARB users during the post-index period.

Secondary endpoints included the rate of the composite of HF hospitalisation or emergency room (ER) visits, rate of all-cause hospitalisations, rate of cardiovascular hospitalisations, time to first HF hospitalisation, time to first HF hospitalisation or ER visit, and time to first all-cause hospitalisation for new sacubitril/valsartan users and new ACEi/ARB users during the post-index period.

After propensity score matching, there were 3059 patients in the sacubitril/valsartan cohort and 6118 patients in the ACEi/ARB cohort, with no significant differences between the two cohorts for any of the baseline characteristics, except the proportion of patients with sleep apnea, which was higher in the sacubitril/valsartan cohort (18.2 vs. 16.4%; P = 0.03).

All-cause hospitalisation: 
13% lower rate for new sacubitril/valsartan users compared with new ACEi/ARB users (68.11 per 100 PYs vs. 80.17 per 100 PYs; IRR 0.87; 95% CI 0.81–0.93; P < 0.0001).

Composite of HF hospitalisation or ER visits:
13% lower rate for new sacubitril/valsartan users compared with new ACEi/ARB users (73.38 per 100 PYs vs. 88.34 per 100 PYs; IRR 0.87; 95% CI 0.81–0.94; P = 0.00023). 

Cardiovascular hospitalisations:
Similar rates between the two cohorts (46.29 per 100 PYs vs. 50.40 per 100 PYs; IRR 0.94; 95% CI 0.87–1.02; P = 0.14).

Time-to-event analysis: 
New sacubitril/valsartan users had a significantly lower risk of first HF hospitalisation or ER visit (HR 0.92; 95% CI 0.86–0.98; P = 0.01) and first all-cause hospitalisation (HR 0.85; 95% CI 0.80–0.91; P=0.0001), compared with new ACEi/ARB users.

The study showed that the use of sacubitril/valsartan in RAASi-naïve patients with HFrEF resulted in significantly lower rates of all-cause hospitalisation and the composite of HF hospitalisation or ER visits compared with ACEi/ARB treatment. The rates of HF and cardiovascular hospitalisations were similar between the two cohorts. Real-world clinical practice suggests when initiating sacubitril/valsartan directly in RAASi-naïve patients with HFrEF it can reduce total hospitalisations.

Boka möte

Håll dig uppdaterad


Du kanske också är intresserad av:

Nordic CardioCast – allt om hjärtat för ögat och örat

Botanisera bland ny kunskap, erfarenheter och inspirerande samtal – när och hur det passar dig.Ta del av frågeställningarna

 

 

 

Referenser

  1. Houchen E et al. Hospitalization Rates in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction Initiating Sacubitril/Valsartan or Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors/Angiotensin Receptor Blockers: A Retrospective Cohort Study. Cardiol Ther. 2022;11(1):113-127

 

ENTRESTO® (sakubitril/valsartan) Rx. (F, EF) Läkemedelsförmån: Filmdragerade tabletter ingår i förmånen med begränsning till behandling av Kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. ATC kod C09DX04. Beredningsformer: Filmdragerade tabletter och granulat i kapslar avsedda att öppnas. Entresto hämmar neprilysin (via sakubitril) samtidigt som den blockerar AT1 receptorn (via valsartan). Indikation: 1) Hjärtsvikt hos vuxna: Entresto är avsett för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. 2) Pediatrisk hjärtsvikt: Entresto är avsett för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos barn och ungdomar i åldern ett år eller äldre med systolisk vänsterkammardysfunktion. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne. Entresto får inte administreras förrän tidigast 36 timmar efter avbruten behandling med ACE-hämmare. Tidigare konstaterat, ärftligt eller idiopatiskt angioödem. Samtidig användning med aliskireninnehållande läkemedel hos patienter med diabetes mellitus eller patienter med nedsatt njurfunktion. Kraftigt nedsatt leverfunktion, biliär cirros och kolestas. Andra och tredje trimestern av graviditet. Varningar och försiktighet: Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteronsystemet. SBP<100 mm Hg eller ≥5:e percentilen SBP för den pediatriska patientens ålder. Hyperkalemi. Angioödem. Nedsatt njurfunktion. Måttligt nedsatt leverfunktion. Entresto har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och andra maskiner. För pris och ytterligare information se www.fass.se. Datum för senaste översynen av produktresumén: 2023-12-04. Novartis Sverige AB, Telefon 08-7323200, www.novartis.se.

SE2310190258 (19 oktober 2023)